revenire
 
 

În cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane pentru creşterea competitivităţii serviciilor în turism” principalul rol al partenerului ITC-ELINF este organizarea unui curs pentru dezvoltarea abilităţilor de utilizare a TIC în cadrul programului ECDL Start, respectiv a unui curs pentru iniţierea în limba engleză de afaceri Bulats.
De aceste programe de instruire vor beneficia un număr de 10 angajaţi ai Societăţii de Tratament Balnear Buziaş, precum şi ai Tarakan Group, care astfel vor dobândi competenţe atât în utilizarea calculatorului, cât şi în folosirea limbii engleze.
Cursurile pe care partenerul ITC-ELINF le va desfăşura în cadrul acestui proiect se vor derula astfel:
- Cursul de limba engleză Bulats se va derula pe durata a 50 de ore, în lunile V şi VI. Acesta urmăreşte dezvoltarea celor cinci competenţe fundamentale (înţelegerea limbii vorbite, exprimarea orală, înţelegerea limbii scrise, redactarea corectă a unui text scris, interacţiunea în conversaţie) în scopul folosirii active a limbii în situaţii concrete. Business Language Testing Service (BULATS) – Serviciul de Testare a Competenţelor Lingvistice pentru Afaceri este un program de evaluare a nivelului de cunoaştere a limbilor străine, dezvoltat special pentru sectorul corporatist şi organizaţii. La sfârşitul cursului, în urma examinării, se va obţine un certificat de absolvire BULATS emis în numele Cambridge ESOL, recunoscut conform ALTE - Association of Language Testers in Europe şi CEF -Council of Europe Framework, certificat de competenţe în utilizarea limbii engleze, acesta conferind abilităţi de comunicare necesare în mediul de afaceri.
- Cursul Operare PC - ECDL Start, se va derula pe durata a 50 de ore, în lunile VII şi VIII şi se va finaliza cu Permisul European de Conducere a Computerului ECDL (European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel internaţional în peste 148 de ţări. ECDL este pentru domeniul IT similar cu certificări de genul Cambridge sau TOEFL pentru atestarea cunoştinţelor de limbi străine. Permisul oferă deţinătorului său o bază standard de cunoştinţe IT necesară în noua societate informaţională ce se află în continuă dezvoltare. Modulele studiate vor fi Utilizarea Computerului şi organizarea fişierelor, Editare de text, Calcul Tabelar şi Informaţie şi Comunicare.