revenire 
 

Centrul ECDL 004 ITC-ELINF în parteneriat cu Asociaţia Cultural-Caritabilă Liebling Banat au finalizat cu succes proiectul „Creşterea incluziunii socio-profesionale a şomerilor prin sporirea competenţelor în utilizarea calculatorului (ECDL o şansă pentru toţi)” din cadrul programului Phare 2005 - Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane Măsuri Active pentru Ocupare, Linia de buget Phare/2005/017-553.04.02., derulat pe parcursul anului 2008.

Prin intermediul acestei finanţări europene au beneficiat de instruire în TIC, conform programului ECDL, 120 de şomeri din 6 localităţi din Regiunea Vest - Moldova Nouă, Ilia, Vulcan, Nădrag, Băile Herculane şi Moneasa. Cursurile s-au finalizat cu susţinerea examenelor pentru permisul ECDL Start de către 90 de persoane care au beneficiat de reconversia profesională oferită.

Într-un cadru festiv au fost înmânate permisele ECDL absolvenţilor merituoşi ai acestui proiect. Având în vedere criza economică globală putem spune că cei 120 de şomeri participanţi la acest proiect au dobândit cunoştinţe care îi vor ajuta în reorientarea profesională, ştiindu-se faptul că o forţă de muncă bine pregătită în TIC devine esenţială pentru supravieţuirea într-o economie de piaţă.

 

Obiective generale:

1. Popularizarea importanţei şi utilităţii cunoştinţelor de IT & C în Regiunea de Vest pentru creşterea  incluziunii socio-profesionale a şomerilor .

2. Instruirea unui grup de 120 persoane, cu scopul dobândirii de cunoştinţe de bază privind tehnologia informaţiei şi utilizarea computerului (Windows XP, Word, Excel, Internet şi poştă electronică) conform programului ECDL (European Computer Driving Licence – Permisul European de Conducere a Calculatorului) pentru 120 de persoane (şomeri de toate vârstele) din 6 localităţi ale celor 4 judeţe ale Regiunii de Vest.

 

Grupul ţintă:

- şomerii de lungă durată de toate vârstele, precum şi tinerii aflaţi în căutarea unui loc de muncă din Nădrag, Ilia, Vulcan, Moneasa, Băile Herculane şi Moldova Nouă, dintre care minim 50% vor fi de sex feminin.

 

Beneficiarii finali:

- sunt pe de o parte angajatorii din sectorul public şi sectorul privat din aceleaşi localităţi, apoi instituţiile care supraveghează şi gestionează relaţiile sociale ale membrilor comunităţilor respective.

- indirect de pe urma acestui proiect vor beneficia toţi membrii comunităţilor locale pentru că integrarea persoanelor neocupate   în câmpul muncii va scădea rata şomajului şi va detensiona şi relaxa relaţiile sociale, cu impact major asupra viitorului comunităţii.

 

Rezultatele aşteptate:

- Obţinerea certificatului EDCL Start (în urma testării) de către cel puţin 75% din persoanele participante la proiect (90 persoane din totalul de 120).

- Încadrarea în muncă a minim 30 de şomeri (25% din numărul participanţilor) instruiţi prin acest program de finanţare.

Pentru  informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.


Acest web-site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.