ITC - ELINF
ITC - ELINF

 

MANAGER: CONSTANTIN PENEŞEL
 
  


DIRECTOR CURSURI:
prg. JENICA PENEŞEL

DIRECTOR E.C.D.L.:
ec. PETRU STEPANOV
- tester E.C.D.L.
Centrul cursuri economice:
lector ec. RODICA MURGOCIU

lector ec. PETRU STEPANOV

lector soc. SIMINA DĂRĂBANŢ

Centrul limbi moderne:
prof. ANDREA DEMKU

prof. HERMAN SEGAL

Departamentul marketing relaţii publice:
soc. SIMINA DĂRĂBANŢ

prg. JENICA PENEŞEL

 
Departament informatică:
conf. dr. ing. IOSIF CĂRĂBAŞ
- tester E.C.D.L.
lector ing. NICOLETA NISTOR
- tester E.C.D.L.
prof. ing. ADRIANA MALEA
- programator
ing. RĂZVAN PENEŞEL
- inginer sistem software