Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 
 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitati www.fonduri-ue.ro.

ITC-ELINF în parteneriat cu Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Timis au obtinut finantare pentru proiectul „Someri instruiti – persoane active pe piata muncii” ID proiect: 127836 din cadrul Programului Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, DMI 5.1 “Fii activ pe piata muncii în Regiunea Vest!”.

Prezentare proiect

Activitate proiect

Sustenabilitate proiect

Prezentare final proiect

Obiectivul general al proiectului:

Facilitarea accesului si reintegrării pe piata muncii a somerilor, persoanelor în căutarea unui loc de muncă si persoanelor inactive printr-un program integrat de informare, consiliere motivatională si formare profesională continuă. Efectele pozitive pe termen lung pe care acest obiectiv îl are asupra somerilor, persoanelor în căutarea unui loc de muncă si persoanelor inactive constă în: consolidarea încrederii de sine a persoanelor asistate prin consiliere continuă, îmbunătătirea cunostintelor referitoare la schimbările pietei muncii prin resursele oferite si dobândirea de noi competente care sunt corelate cu cerintele pietei muncii.

Obiective specifice:
  1. Cresterea cu 13% a ratei de ocupare a somerilor, persoanelor in căutarea unui loc de munca si persoanelor inactive prin dobândirea de noi competente profesionale in urma participării la cursuri de initiere si specializare si angajare a participantilor care au pregătirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante.
  2. Cresterea gradului de participare la cursuri de formare profesionala corelate cu necesitătile pietei muncii a minim 256 de persoane prin campania de informare si publicitate desfăsurată in judetul Timis si prin întrunirile organizate la nivel local cu sprijinul institutiilor publice locale.
  3. Cresterea numărului persoanelor care beneficiază de informare, consiliere motivatională si formare profesionala, cu sprijinul biroului de informare si consiliere motivatională al partenerului, care va fi accesibil participantilor înscrisi la cursurile de formare.
  4. Cresterea nivelului competentelor profesionale prin facilitarea accesului la initiere si specializare prin formare profesională si dobândirea de noi competente profesionale si noi cunostinte în urma cursurilor urmate.
  5. Îmbunătătirea programelor de formare prin servicii integrate de informare, consiliere motivatională si formare profesională continuă care să ofere somerilor, persoanelor în căutarea unui loc de muncă si persoanelor inactive: asistentă în căutarea unui loc de muncă, sprijin moral, un plan individualizat de dezvoltare a competentelor profesionale si personale si orientare în carieră.
Grupul tintă:
- Somerii, inclusiv somerii de lungă durată de toate vârstele, precum si persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă si persoanele inactive din Timisoara, dintre care minim 60% vor fi de sex feminin.

Rezultatele asteptate:
  • Proiectul propus va contribui la informarea, consilierea motivatională si formarea profesională a grupului tintă, prin programul integrat al proiectului.
  • Formarea grupului tintă care va participa la următoarele cursuri de initiere: operator calculator electronic si retele, inspector/referent resurse umane, designer pagini web, limba germană, limba engleză, contabilitate si un curs de specializare: manager de proiect, din care un procent de minim 91% să fie certificati.
  • Dintre participantii la instruire ne propunem ca 13% să fie angajati în termen de 6 luni de la participarea acestora la cursurile de instruire.
Achizitii

„Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”